Vad är en nyhet?

januari 2, 2014

En nyhet är en aktuell, intressant händelse som presenteras via tryck (tidningar), etermedium (vanligen radio eller TV), internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara. Någon som samlar in och framställer nyheter kallas för journalist  och någon som presenterar nyheter (på TV) kallas för nyhetsankare.