Skosulor och läderarmband

maj 10, 2014

På nyheterna har det talats om ifall Sverige ska säga ja eller nej till EU:s förslag om obligatorisk ursprungsmärkning. Svensk Handel som är för ökad konsumentsäkerhet, väljer av flera anledningar att gå emot förslaget. En anledning uppges vara att man tycker att företagen själva ska få avgöra märkningen. De anser dessutom att de inte per automatik skulle leda till en ökad säkerhet för konsumenten eller heller påverka produkten i sig. Istället skulle det kunna vilseleda. Ett exempel som uppges är hur en sko som har en sula från ett land, snörena från ett annat, läder från ett tredje för att därefter importeras till Italien där tillverkaren sätter ihop skon, därmed kan klassas som en sko ”Made in Italy”. Detta innebär att du som konsument som vill göra ett medvetet val för att undvika, säg produkter från fabriker med dåliga arbetsvillkor i Bangladesh, missleds att tro att, i detta fall, hela skon kommer från Italien fastän en av delarna är från Bangladesh.
Som konsument är det inte lätt att veta hur man ska ställa sig och vem man ska lägga ansvaret på. En prisökning skulle dessutom vara att vänta, även om ett läderarmband från adenfalks.se inte skulle påverkas prismässigt i någon större utsträckning, skulle kanske lite mer exklusiva skor kunna få ett pristillägg på ca 2 Euro. Som i så många fall är det för och nackdelar med allt och denna diskussion är nog inte över.